Štatutárne audity

----------------------------------

PORADENSTVO

O nás

Spoločnosť Integria, s.r.o. už dlhodobo pôsobí na trhu audítorských služieb. Od roku 1998 poskytujeme audítorské služby rôznym typom spoločností vrátane neziskovej sféry. Ide najmä o obchodné spoločnosti v oblasti potravinárskeho, ťažobného priemyslu a služieb, napr. v oblasti medzinárodnej dopravnej logistiky, audiotechniky, obchodu a správy bytových a nebytových priestorov. Vypracovali sme viaceré audity čerpania finančných prostriedkov z rôznych štrukturálnych fondov, napr. Európskej komisie a pod. 

Prečo my?

Naša spoločnosť sa zameriava prednostne na poskytovanie auditu, spolupracujeme s ďalšími odborníkmi pri riešení špecifických daňových a účtovných otázok. 


Procesne prebieha audit tak, že sa s klientom vopred dohodneme na podmienkach a po podpise zmluvy sa pristúpi k výkonu auditu podľa dohodnutého harmonogramu. Výsledky auditu sú konzultované s klientom a spracujú sa do finálnej Správy nezávislého audítora, podľa potreby a okolností sa vypracuje aj podrobnejší List vedeniu, kde sa uvedú všetky zistenia vrátane odstránených a neodstránených chýb v účtovnej závierke.
KONTAKT

INTEGRIA, s.r.o.

Krajinská cesta 24/A

821 07 BRATISLAVA

IČO: 35 754 052

DIČ: 2020253356

2021 © INTEGRIA, s.r.o. 

All rights reserved. Created by PC Life