Poradenstvo

V rámci poradenstva sa zameriavame hlavne na:

- bežné poradenstvo konkrétnych účtovných prípadov

- kontrola účtovníctva 

- zostavenie účtovnej závierky a súčinnosť pri vypracovaní daňového priznania

- vypracovanie interných smerníc súvisiacich s účtovníctvom a interným kontrolným systémom

- poradenstvo pri fúziách

- poradenstvo pri zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností ( v zmysle §69 ods. 11 a 14, a §152a ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka má audítorská spoločnosť vydať správu, ktorá osvedčuje, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností ku dňu zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločností podľa §69 odseku 6 písm. d) budú splnené podmienky podľa odseku §69 ods. 11 písm. a).

Súčasťou správy má byť aj osvedčenie audítora, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu dňu podľa §69 § 14 Obchodného zákonníka hovorí o skutočnosti, že audítor vyhotoví správu o zistených skutočnostiach ohľadom zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločností.


KONTAKT

INTEGRIA, s.r.o.

Krajinská cesta 24/A

821 07 BRATISLAVA

IČO: 35 754 052

DIČ: 2020253356

2021 © INTEGRIA, s.r.o. 

All rights reserved. Created by PC Life